Tuyến đường phục vụ Thời gian Km Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng 1 ngày 80 750 800 1.300 1.700 2.000 2.600
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng 1 ngày 120 1.100 1.300 1.400 1.900 2.300 3.300
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng 1 ngày 180 1.500 1.700 1.800 3.000 3.300 4.000
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng 1 ngày 240 1.300 1.500 1.900 2.700 3.600 4.500
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng 1 ngày 340 2.000 2.300 2.500 3.400 3.800 5.400
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng 1 ngày 370 2.500 2.700 2.900 3.600 4.000 5.600
Đà Nẵng – Đồng Hới(Quảng Bình) – Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 580 6.100 6.300 6.500 7.000 7.800 10.400
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 640 6.100 6.300 6.500 7.500 8.600 11.500
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 720 6.100 6.300 6.500 8.000 9.200 12.200
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm 750 5.600 5.800 7.000 8.700 10.000 13.400
0932.022.444 Facebook messenger Zalo Đặt xe trực truyến